Privacy Beleid van De Eekhoorn Dutch Furniture

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonlijke informatie met zorg wordt verwerkt en afgehandeld. Deze pagina licht toe hoe wij met jouw gegevens omgaan. Tevens geven wij jou de mogelijkheid jouw gegevens in te zien.

Privacy Statement

Ons statement:
Wij van De Eekhoorn Dutch Furniture vinden het van groot belang dat gegevens correct verwerkt en afgehandeld  worden en dat verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk zijn en blijven. De Eekhoorn Dutch Furniture is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
 
Algemeen:
Via onze portal worden ten behoeve van dropshipment bestellingen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Eekhoorn Dutch Furniture acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij jouw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 
Gebruik van persoonsgegevens:
Bij het gebruiken van onze zakelijke portal verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Geslacht
 
Afhandelen bestelling:
Wanneer via onze portal een dropshipment bestelling geplaatst wordt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.
 
Contactformulier en nieuwsbrief:
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij jou gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. De gegevens die jij ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie:
Wij publiceren geen klantgegevens.

Verstrekking aan derden:
Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies:
Op onze portal wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer jij onze portal bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken.
Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Tracking cookies - Omdat wij advertenties op andere websites plaatsen, en deze zo goed mogelijk aan willen laten sluiten bij jouw interesse, gebruiken we tracking cookies. Je ziet immers liever geen producten die niet aansluiten op uw voorkeuren. Ook zorgen deze cookies ervoor dat je niet continu dezelfde advertenties te zien krijgt. De tracking cookies die wij gebruiken zijn:
• Google Ad Services
• Adform
• Facebook Pixel

Beveiliging:
Wij nemen adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

​Bewaartermijnen:
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal drie jaar voor de beschreven garantie en statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden:
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

​Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens:
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kan je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen vragen wij jou daarbij om jezelf adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens:
Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

​Contactgegevens:
De Eekhoorn Dutch Furniture
Zaadmarkt 25 | 1681 PD | Zwaagdijk (NL)
fg@deeekhoorn.com
+31 88 9666 300

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Ook hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld, iemand die er extra scherp op let dat jouw gegevens echt veilig zijn en waar je terecht kunt met eventuele vragen. Je kunt onze functionaris bereiken via fg@deeekhoorn.com of +31 88 9666 300.